OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opće uvjete poslovanja korištenja web stranica www.hnz.hr/trgovina i  i www.zlatna-kuna.hnz.hr i trgovačkog društva HRVATSKI NOVČARSKI ZAVOD d.o.o. u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda i dobivanja informacija o proizvodima koje HRVATSKI NOVČARSKI ZAVOD d.o.o. nudi putem navedene web stranice.

Korištenjem navedene web stranice zbog kupovine ili prikupljanja informacija o proizvodima koji se na njoj nalaze potvrđujete kako ste upoznati s ovim Općim uvjetima poslovanja te kako ste s istima suglasni.

Općim uvjetima poslovanja uređuju se odnosi između Prodavatelja i Kupca, prava i obveze Prodavatelja, te prava i obveze Kupca, a u odnosu na uvjete i način prodaje Proizvoda, cijene Proizvoda, isporuke i predaje Proizvoda, primitak Proizvoda, povrat, dostavu, način plaćanja i ostala pitanja vezana uz prodaju Proizvoda.

UVODNE INFORMACIJE I POJMOVI

Članak 1.

Internetske stranice www.hnz.hr/trgovina i www.zlatna-kuna.hnz.hr u vlasništvu su trgovačkog društva HRVATSKI NOVČARSKI ZAVOD d.o.o., Svetonedeljska cesta 2, 10 431 Sveta Nedelja, Hrvatska, OIB: 13018705268, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 0318396. Na Opće uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o obveznim odnosima te ostali važeći propisi Republike Hrvatske.

Pojedini pojmovi u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja imaju sljedeće značenje:

“Prodavatelj” u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja je trgovačko društvo HRVATSKI NOVČARSKI ZAVOD d.o.o., Svetonedeljska cesta 2, 10 431 Sveta Nedelja, OIB: 13018705268, MBS: 0318396, T: + 385 1 3322-106, prodaja@hnz.hr, www.hnz.hr/trgovina i www.zlatna-kuna.hnz.hr.

“Proizvodi” u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja su svi proizvodi koji su istaknuti na web stranicama www.hnz.hr/trgovina i www.zlatna-kuna.hnz.hr (dalje: Web stranica), a koje je moguće kupiti putem web trgovine. Pravo korištenja Web stranice osobno je pravo korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga ili do događaja koji su izvan kontrole Prodavatelja te prihvaća da Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

„Web trgovina“ u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja je ostvarivanje kupnje Proizvoda putem „www.hnz.hr/trgovina“ i www.zlatna-kuna.hnz.hr.

„Korisnik“ u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Web stranice i/ili se koristi uslugom Web trgovine, te obuhvaća sve kupce i posjetitelje Web stranice.

„Registrirani korisnik“ u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja je korisnik koji se registrirao za korištenje usluge Web trgovine na Web stranici.

“Kupac” u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja je korisnik koji nakon pregleda i odabira Proizvoda izvrši registraciju svojih podataka, naruči Proizvod putem Web trgovine i isplati kupoprodajnu cijenu. Kupac fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

„Investicijsko zlato“ u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja je (i) zlato u obliku poluge ili pločica, težina koje su prihvaćene na tržištu plemenitih metala, čistoće jednake ili veće od 995 tisućinki, bez obzira je li predstavljeno vrijednosnim papirima ili nije; (ii) zlatne kovanice a) čistoće jednake ili veće od 900 tisućinki, b) iskovane poslije 1800. godine, c) koje trenutno jesu ili su bile zakonsko sredstvo plaćanja u državi podrijetla i d) koje se uobičajeno prodaju po cijeni koja ne prelazi više od 80% vrijednosti zlata na otvorenom tržištu sadržanog u kovanicama.

KUPNJA PUTEM WEB TRGOVINE, UGOVOR O KUPOPRODAJI

Članak 2.

Prilikom prve kupnje od Kupca se traži da popuni polja potrebna za registraciju istinitim, potpunim, važećim i točnim podacima i prihvati Opće uvjete poslovanja. Prihvaćanje Općih uvjeta poslovanja Kupac potvrđuje svojom registracijom čime postaje Registrirani korisnik, te kao takav može pregledavati sve svoje narudžbe u arhivi narudžbi, pratiti tijek narudžbe i mijenjati svoje korisničke podatke. Registrirani korisnik dužan je brinuti o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu fizičku ili pravnu osobu te je izričito zabranjeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama, prenositi korisnički račun na treće osobe, kao i koristiti tuđu registraciju ili korisnički račun.

Obvezni podaci za registraciju:

Kupac u Web trgovini odabire Proizvode u košaricu. Prije potvrđivanja kupnje, Kupac mora pročitati Opće uvjete poslovanja te označiti navedeno polje kao potvrdu da se slaže s njima i iste prihvaća (potvrđivanje kupnje bez označavanja navedenoga polja nije moguće). Kupac do potvrđivanja kupnje može slobodno dodavati ili povlačiti Proizvode iz košarice.

Zaštita osobnih podataka posebno je razrađena u dijelu Web stranice pod naslovom ‘Privatnost’.

Putem usluge Web prodaje Prodavatelj i Korisnik kao Kupac sklapaju ugovor o kupoprodaji sredstvima daljinske komunikacije (dalje: Ugovor). Ponudu Prodavatelja za sklapanje Ugovora predstavljaju ovi Opći uvjeti poslovanja i pojedini uvjeti prodaje (specifikacije, cijene naznačene uz podatke o određenom proizvodu), koju ponudu Korisnik kao Kupac registracijom i zaključivanjem narudžbe prihvaća, a kojim prihvatom je sklopljen Ugovor.

Prihvatom ponude Kupac izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete poslovanja, da pristaje na njihovu primjenu i da prihvaća sva prava i obveze koji iz istih proizlaze. Prihvatom ponude Kupac izjavljuje da su podaci upisani u ponudu istiniti i istovjetni usmenom dogovoru.

Kada Kupac potvrdi i izvrši narudžbu Ugovor je sklopljen. Prodavatelj o činjenici sklapanja Ugovora e-mail porukom obavještava Kupca, te mu dostavlja Opće uvjete poslovanja i obavijest iz članka 57. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača.

Prodavatelj zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke ili korisničke račune Korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Korisnika koje Prodavatelj, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja od strane Korisnika.

RASPOLOŽIVOST I DOSTAVA

Članak 3.

Dostupnost Proizvoda ovisi o raspoloživosti.

Prodavatelj ne može garantirati da će boja i dizajn Proizvoda kako ih prikazuje ekran uređaja Kupaca u potpunosti odgovarati stvarnom Proizvodu.

Prodavatelj je dužan predati Proizvod Kupcu u najkraćem mogućem roku ovisno o raspoloživosti Proizvoda, a najduže u roku od 30 dana od trenutka kada je Kupac prihvatio ponudu, osim u slučaju izrade medalja po narudžbi za koje proizvode je potrebno prethodno kontaktirati Prodavatelja putem e-maila ili telefona kako bi se definirali svi uvjeti.

Dostava unutar Republike Hrvatske je besplatna za narudžbe iznad 1.000,00 (slovima: tisuću) kuna, osim za proizvod Prigodni kovani novac Zlatna kuna (investicijsko zlato). Za narudžbe ispod 1.000,00 (slovima: tisuću) kuna, potrebno je dodati Proizvode u košaricu te će se tada izračunati i prikazati troškovi poštarine.

Za Prigodni kovani novac Zlatna kuna (investicijsko zlato) dostava je besplatna za iznos narudžbe iznad 10.000 kuna.  

Dostava se u pravilu obavlja u roku 5 – 10 dana (ovisno o Proizvodu) od obavljene narudžbe, osim u slučaju izrade medalja po narudžbi. Narudžbe zaprimljene tijekom neradnih dana obrađuju se prvi sljedeći radni dan, odnosno, ovisno o raspoloživosti proizvoda.

Međunarodne pošiljke dostavljaju se kurirskom službom DHL unutar 10 – 15 radnih dana nakon isporuke od Prodavatelja, ovisno o odredištu. Poštarina ovisi o odredištu, težini i veličini paketa. Za detalje o poštarini, potrebno je dodati Proizvode u košaricu te će se tada izračunati troškovi poštarine.

Za dostavu u zemlje izvan EU paketi se mogu cariniti, ovisno o zakonima pojedine zemlje. Kupci se moraju pridržavati zakona i propisa odredišne zemlje. Dodatne troškove (carina i ostalo) pokriva Kupac (primatelj). Za više informacija potrebno je kontaktirati lokalni carinski ured.

Prodavatelj je ispunio obvezu predaje Proizvoda Kupcu kada mu uruči ili preda ispravu kojom se Proizvod može preuzeti, a koja sadrži naznaku lokacije preuzimanja.
Umjesto Kupca, Proizvod može preuzeti osoba koju je Kupac za to ovlastio temeljem specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika. Kupac je pri predaji Proizvoda obvezan pregledati ga, te odmah obavijestiti Prodavatelja o eventualnim nedostacima. Kupac je dužan o eventualnom nedostatku Proizvoda obavijestiti Prodavatelja u roku od 24 h od predaje, te isti dostaviti Prodavatelju, kako bi Prodavatelj provjerio Proizvod. Za Proizvode koji su odstranjeni iz originalnog pakiranja i za koje Kupac ne posjeduje račun, reklamacije se neće uvažavati.

Prodavatelj zadržava pravo na ograničavanje maksimalne količine narudžbe istovjetnog artikla.

CIJENE

Članak 4.

Prodavatelj zadržava pravo na promjenu cijena Proizvoda prilikom predaje narudžbe i cijene prilikom prihvaćanja narudžbe, a kao posljedicu većih promjena na burzama plemenitih kovina. O svakoj promjeni Kupac će biti pravovremeno obaviješten.

Za proizvod „Prigodni kovani novac Zlatna kuna“ (investicijsko zlato) cijene se uvijek usklađuju s burzovnom cijenom i mijenjaju na Web stranici svakih nekoliko minuta, stoga se cijena u trenutku odlaganja Proizvoda u košaricu za kupnju može razlikovati od cijene u trenutku završetka kupnje. Važeća je ona cijena koja je vrijedila pri potvrđivanju kupnje.

Kupac do potvrđivanja kupnje može slobodno dodavati ili povlačiti Proizvode iz košarice. Potvrđivanjem kupnje (klikom na polje „potvrdi kupnju“, “naruči” i sl.) Kupac potvrđuje da je suglasan s cijenom koja je u tom trenutku bila objavljena u cjeniku Web trgovine.

Na kategorije proizvoda prigodni srebrni kovani novac, prigodni optjecajni kovani novac, zlatne i srebrne medalje, medalje od neplemenitih metala i medalje po narudžbi obračunava se PDV.

PONUDA

Članak 5.

Potvrdom narudžbe smatra se da se Kupac slaže s cijenom Proizvoda i ostalim troškovima te će Kupcu e-mailom biti dostavljena ponuda za kupnju i/ili potvrda narudžbe.

Kad se radi o kupnji Prigodnog kovanog novca Zlatna kuna (investicijsko zlato), jednom kad je Kupcu e-mailom dostavljena ponuda, cijena naznačena na ponudi važeća je 2 sata od trenutka dostave ponude. Kupac je obvezan poslati potvrdu uplate Prodavatelju unutar 2 sata od dostave ponude na e-mail adresu Prodavatelja prodaja@hnz.hr.

Kada se radi o kupnji Prigodnog kovanog novca Zlatna kuna (investicijskog zlata), prodavatelj zadržava pravo otkazivanja ponude za kupnju Prigodnog kovanog novca Zlatna kuna (investicijskog zlata) ukoliko se cijena Proizvoda promijeni za 2% unutar 2 sata vremena od dostavljanja ponude za kupnju.

U slučaju da Kupac ne dostavi Prodavatelju potvrdu uplate unutar 2 sata od trenutka dostave ponude, cijena na ponudi nije važeća te je potrebno izraditi novu narudžbu.

Ako zbog tehničke poteškoće ili pada servera u trenutku narudžbe cijena proizvoda u košarici padne ispod nabavne cijene po kojoj Prodavatelj nabavlja Proizvod, Prodavatelj zadržava pravo obavijestiti kupca o nastaloj grešci te o prestanku važenja ponude. Također, Prodavatelj je dužan poštovati odluku Kupca o odustajanju od ponude ako mu nova/ispravljena cijena ne odgovara i obvezuje se napraviti povrat uplaćenih sredstava u roku od 48 sati od trenutka neslaganja Kupca s novom i ispravljenom cijenom.

Proces upisivanja cijene Proizvoda na Web stranici podložan je kontroli na više razina, što ne isključuje mogućnost pogreške obzirom se ne radi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne no Prodavatelj zadržava mogućnost da u slučaju da se dogode greške obavijesti Kupca o pogrešno istaknutoj cijeni Proizvoda i nemogućnosti isporuke prema na pogrešnoj cijeni učinjenoj narudžbi.

NAČIN PLAĆANJA

Članak 6.

Za proizvod Prigodni kovani novac Zlatna kuna (investicijsko zlato) jedini način plaćanja je virmansko plaćanje (uplata na račun).

Za ostale kategorije proizvoda mogući su sljedeći načini plaćanja:

Kupac vrši plaćanje virmanskim putem po niže navedenim uputama:

Primatelj: HRVATSKI NOVČARSKI ZAVOD d.o.o., Svetonedeljska cesta 2, 10 431 Sveta Nedelja, Hrvatska, OIB: 13018705268 

Bankovni račun:
Banka Zagrebačka banka d.d. – IBAN : HR7623600001502825725, SWIFT: ZABAHR2X

Poziv na broj: HR00 – broj ponude

Opis plaćanja: Plaćanje po narudžbi broj (broj ponude)

Ako se plaćanje vrši u eurima, potrebno je napraviti prijenos novca putem doznake te uz gore navedene podatke treba dodati SWIFT banke i naziv banke.

REKLAMACIJE

Članak 7.

U slučaju da Kupac prilikom prve uporabe ustanovi da je Proizvod neispravan ili oštećen informirati će Prodavatelja o navedenom pisanim putem (poštom ili elektroničkom poštom) na e-mail adresu prodaja@hnz.hr ili na adresu Prodavatelja: Svetonedeljska cesta 2, 10 431 Sveta Nedelja. Prodavatelju je potrebno dostaviti opis reklamacije, te informacije o broju narudžbe, broju računa ili korisničko ime Kupca.

Reklamacije se priznaju samo uz predočeni račun kao jedini dokaz kupnje, te ako su podnesene u roku od 14 dana od preuzimanja Proizvoda. 

Trošak poštarine snosi Kupac.

Kupac je dužan reklamirani Proizvod dostaviti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svim priloženim dijelovima.

Proizvode s vidljivim oštećenjima, Proizvode koje je Kupac pokušao popraviti ili prepraviti, Proizvode koji su oštećeni zbog nestručnog rukovanja ili Proizvode bez originalne ambalaže nije moguće zamijeniti.

Ukoliko se utvrdi da je Proizvod oštećen, izvršit će se povrat novca Kupcu, uključujući troškove poštarine (s iznimkom dodatnih troškova koji su mogli nastati ukoliko je odabran izvanredni način dostave), najkasnije u roku od 14 dana od kada Prodavatelj utvrdi da Kupac ima pravo na povrat.

Povrat će se izvršiti na isti način na koji je izvršena uplata, osim ako nije s Kupcem posebno dogovoren drugi način povrata.

U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, Prodavatelj će nadoknaditi Kupcu njegove poštanske troškove povrata robe i eventualnu vrijednost robe koju nije više u mogućnosti isporučiti.

PLATFORMA ZA ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 8.

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS), kao dodatnog instrumenta za rješavanje eventualnih sporova Kupca i Prodavatelja.

ISKLJUČENJE PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Članak 9.

Temeljem odredbi članka 79. Zakona o zaštiti potrošača, a kako cijena Proizvoda ovisi o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja i koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora, a dodatno su određeni Proizvodi izrađeni po specifikacijama potrošača – Kupca i/ili su jasno prilagođeni Kupcu, Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji Proizvoda, uz uvjet da je Prodavatelj uredno izvršio svoju obvezu.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Članak 10.

Prodavatelj je prema pravu EU-a (Direktiva 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. te čl. 422. Zakon o obveznim odnosima) odgovoran za nesukladnost koja postane očita u minimalnom roku od dvije godine od isporuke robe.

Kupac je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca.

Kad se nakon primitka Proizvoda od strane Kupca pokaže da Proizvod ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja Proizvoda, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u roku od dva mjeseca, računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje Proizvoda. Prava Kupca koji je pravodobno obavijestio Prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti Prodavatelju, osim ako je Prodavateljevom prijevarom Kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka, Prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima:

1.           uklanjanje nedostatka,

2.           predaja drugog proizvoda bez nedostatka,

3.           sniženje cijene,

4.           raskid ugovora.

Prava temeljem materijalnog nedostatka na Proizvodima regulirana su Zakonom o obveznim odnosima.

SPOROVI, IZMJENA OPĆIH UVJETA

Članak 11.

Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavati će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.

Prodavatelj je ovlašten u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta poslovanja, asortiman Proizvoda, druge podatke vezane uz Web stranicu kao i sav ostali sadržaj pod uvjetom javne objave na Web stranici. Sve izmjene stupaju na snagu u trenutku objave istih na Web stranici, te su Korisnici dužni prije svake posjete Web stranici pregledati sadržaj iste.

KONTAKTI

Za sve upite molimo Vas obratite nam se na:
Telefon: +385 1 3322 106
E-mail: prodaja@hnz.hr

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

Članak 12.

Prodavatelj je vlasnik svih sadržaja objavljenih na Web-stranici. Navedeni sadržaji smiju se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe te se ne smiju kopirati, reproducirati ili na bilo koji način distribuirati bez pismenog pristanka Prodavatelja. Ako se sadržaj koristi u privatne i nekomercijalne svrhe, moraju se prenijeti sva upozorenja o odgovornosti i navesti ”Izvor: www.hnz.hr/trgovina i www.zlatna-kuna.hnz.hr.”

Prilikom korištenja Web stranice Korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja obrasca za registraciju. Suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom Korisniku pristup Proizvodima.

Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koje se nalaze na Web-stranici. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici Proizvoda. Svi sadržaji na Web stranici postavljeni su kako bi Kupcu olakšali izbor prilikom kupovine. Za nenamjerne pogreške Prodavatelj ne odgovara.

Prodavatelj sve materijale, fotografije i tekst postavlja na Web stranicu u dobroj namjeri kako bi Korisniku olakšali odabir prilikom kupovine. Prodavatelj ne jamči da fotografije Proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog Proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa Proizvoda Prodavatelj ne odgovara. Moguće su različitosti stvarnog Proizvoda i fotografije Proizvoda te opisanog Proizvoda na ovim stranicama, ako proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj Proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Prodavatelj se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice te za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice.

Prodavatelj ne preuzima odgovornost za sadržaj, dostupnost, rad, zakonitost i istinitost sadržaja na Web stranici. Također, Prodavatelj ne preuzima odgovornost za moguću štetu koja može nastati radi nemogućnosti pristupa Web stranici.

Članak 13.

Ovi Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu 24.11.2020.